ข่าวสาร ข่าวหวย สาระน่ารู้ เลขเด็ด ความเชื่อ ตำนาน เรื่องเล่า

ขอหวย ครูกายแก้ว ความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับโชคลาภ

ขอหวย ครูกายแก้ว ความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับโชคลาภ ครูกายแก้ว เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากความเชื่อในพลังแห่งศรัทธา โชคลาภ และความมั่งคั่ง จนเป็นที่นับถือของ คอหวย โดยเขาเชื่อว่าเมื่อมีศรัทธาที่แท้จริง อะไรก็เป็นไปได้และสามารถบรรลุผลได้ครูกายแก้วได้สอนผู้คนถึงวิธีการประสบความสำเร็จในชีวิตผ่านคำสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา…

Continue Readingขอหวย ครูกายแก้ว ความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับโชคลาภ